Mest Fetvası;

- Termal mest fetvası hakkında;

Üretmini yapmakta olduğumuz Termal Mest Çorabın mest olarak kullanılabilirliğine dair birçok ilim ehlinden fetva alnmıştır. İlgili olarak 0212 251 78 71 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bir ürünün mest olarak kulanılabilmesi için haiz olması gereken şartlar Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri yüksek kuruluna yaptığımız başvuruya istinaden fetva olarak cevaplanmıştır :
İlgi: 16/11/2012 Tarihli Dilekçe:
Ayağa giyilen Mestin üzerine meshin caiz olabilmesi için, mest vb. giysinin aşağıda ki özellikleri taşımas gerekir:
1- Ayakları topukları ile beraber örtmelidir.
2- En az 3 mil (5km) kadar yol yürümek mümkün olmalıdır.
3- Topuktan aşağı kısmının altında yada üstünde, ayak parmaklarının üç ü girecek şekilde bir delik yırtık ve sökük bulunmamalıdır.
4- Bağsız ve lastiksiz olarak ayakda durabilecek nitelikde olmalıdır.
5- Islandığında suyu hemen içine geçirmemelidir. Yukarıda ki şartları taşıyan mest üzerine mesh edilir.

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK
Başkan a.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

- Mest Üzerine Mesh Nedir, Nasıl Yapılır?

Dinimizin ibadetlerde kolaylığı tercih etmiş olması sebebiyle, ayaklara mest giyildiğinde, abdest için bunun çıkarılması ve ayağın yıkanması istenmeyip mestin üzerine mesh yapma câiz görülmüştür.

Abdest alırken mestin üzerinde elin üç parmağı kadar yerin elin ıslaklığıyla bir defa meshedilmesi gerekir ve yeterli olur. Bunun için mestin abdestli olarak giyilmiş, mestin ayağın abdestte yıkanması gereken yerlerini tamamen kaplamış, ayrıca dayanıklı ve sağlam bir maddeden yapılmış olması aranır. 

Abdesti bozan durumlar mest üzerine meshi de bozar. Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması, mestin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması, mesh süresinin sona ermesi meshi bozar. Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için bir gün bir gece (24 saat), yolcular için üç gün üç gecedir (72 saat). Bu süre, mestin abdestli olarak giyilmesinden sonra ilk hadesten yani abdesti bozan ilk durumdan başlar. Bu süre dolduktan sonra, ayaklar su ile yıkanarak abdest alınıp gerekiyorsa mest tekrar giyilmelidir. Öte yandan, ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti devam ettiği sürece mestleri çıkarıp giymesiyle abdesti bozulmaz. Mestlerin üzerine meshetmek suretiyle abdestli olup mestlerini çıkaran kimse, sadece ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlayabilir.